NEDERLANDS TAFELTENNISTALENT

HELPEN TALENTEN HUN AMBITIES TE REALISEREN

Tafeltennis is een relatief kleine sport in Nederland, de gouden jaren met Bettine Vriesekoop, Mirjam Kloppenburg, Paul Haldan, Trinko Keen en Danny Heister liggen al tijden achter ons. Door het uitblijven van de recente successen is de aandacht voor professioneel tafeltennis in Nederland zienderogen afgenomen, en dat terwijl er meer dan 1,5 miljoen mensen wel eens tafeltennist in Nederland.

Er is steeds minder budget vanuit de bond beschikbaar om talentvolle jeugd te ondersteunen met trainingen en toernooien, waardoor het voor deze spelers steeds moeilijker wordt hun ambities te realiseren. Tafeltennis is nu eenmaal een sport dat veel trainingsinspanning en wedstrijdritme vergt om aansluiting te kunnen vinden bij de (Nederlandse) top.


De stichting Nederlands Tafeltennistalent (NTT) is daarom in het leven geroepen om Nederlands tafeltennistalent in de leeftijd tussen 13-23 jaar te ondersteunen, zodat ze wél meer toernooien kunnen spelen en meer trainingen & stages kunnen volgen die nodig zijn om deze top te kunnen bereiken. De NTT maakt het zowel financieel als logistiek mogelijk dat deze spelers zich gezamenlijk verder kunnen ontwikkelen.

De NTT verkrijgt haar middelen via maandelijkse bijdrages van ouders/verzorgers en donaties, giften en sponsorgelden. De NTT draagt daar waar nodig zorg voor vervoer, verblijf en begeleiding van de spelers op toernooien en stages.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75473658 en kent momenteel de volgende bestuursleden:

  • Martijn Hulshof (voorzitter)

  • Mariska de Boer (penningmeester)

  • Judith Ceresa (secretaris)

  • Rick Pouwels (bestuurslid sporttechnische zaken)

Het bestuur bepaalt in overleg met trainers en coaches en door middel van het opstellen van een jaarkalender welke toernooien er gedurende een seizoen gespeeld gaan worden en op welke wijze deze door de NTT ondersteund wordt. Per toernooi wordt een begroting gemaakt en door het bestuur vastgesteld. Het bestuur legt verantwoording af middels een jaarverslag aan ouders/verzorgers van deelnemende spelers, donateurs en sponsoren.